FANDOM


TEMEL İŞLEVSELLİKEdit

Dokuzuncu Doktor'un Rose' bir defasında söylediğine göre, çeviri devresi "TARDIS'in bir hediyesi, beynine girip çeviri yapan telepatik bir alan"dır. Doktor'un kendisi de bu devrenin bir parçasıdır, o olmadan devre bozulur. Örnek olarak; Onuncu Doktor rejenrasyon sonrası yaşadığı krizden ötürü güçsüzken, Rose devrelerle olan bağlantısını yitirdi ve kendisinin bilmediği dilleri anlayamadı.

Koşullar ne olursa olsun kimin devreleri kullanabileceği, değişkendir. Doktor'un bir şekilde ayarlarını değiştirebildiği izlenimini uyandırır. Dördüncü Doktor Rönesans İtalya'sında bunun bir Zaman Lord'u hediyesini olduğunu ve onun paylaşmasına izin verdiğini söylemiştir. 2006 noelinde Sycorax olayında Doktor o sırada gemideki insanların farkında olmasa da devreler Sycorax gemisindeki herkes için çalışmıştır. Bir başka olayda da Yedinci Doktor Elisabeth Klein'a çeviri alanının TARDIS'in çevresindeki belirli bir etki alanıyla sınırlı olduğunu söylemiştir.

Doktor bir defasında çeviri devrelerinin küfür filtresi olduğundan ve yolcuları küfür duymalarının önüne geçtiğinden bahsetmiştir. Hatta kızgın bir mağara kadının bağırmaları daha uygun bir cümleye çevrilmiştir.

Çeviri devresi dili olmayan yaratıkların seslerini bile çevirebilir. Doktor sadece hayvan zekasında olan Krafayis'le bile ancak iletişime geçebilmiştir.

Birden fazla dil bilen kişiler bazen hangi dilin konuşulduğunu anlayabilmişlerdir. Dördüncü Doktor iyi İngilizce konuşabilen Alman bir kadın olan Emmeline Neuberger'le sohbet etti. Kadın Almanca konuştuğunda Doktor da aynı rahatlıkla ona cevap verdi fakat Emmeline Doktor'un konuştuğu dili anlamadığını söyledi.

Doktor'un konuşulan dili anlamada şansı daha fazladır. Doktor, paralı asker tüccarı Garron'un, o sırada Ribon adlı bir gezegende olmasına ve bu gezegenin o sırada başka dünyalardan haberi olmamasına ve bu yüzden bir Dünyalının orayı ziyaret edemeyeceği gerçeğine rağmen aksanından aslında Sommerset'ten geldiğini anlamıştı. Başka bir olayda ise Doktor Madame de Pompadour'un orijinal aksanını Fransa'nın hangi yüzyılında olduğunu anlamak için kullandı. Yardımcıları ise Madame de Pompadour'un Fransızca konuştuğunu bile anlamamışlardı.

TARDIS çevirileri, orijinal dile diğer çevirmenlerden daha yakındır. Selachyan savaş giysilerinin içinde, içindekilere kaba bir ses veren çevirmenlerle üretilmişti. Bu çevirmenler çıkarıldığında, TARDIS'in erişim alanı içinde konuşmaları çok daha melodik ve Ockaran'ın şarkıya benzeyen diline daha yakın duyuluyordu.

TARDIS çevirmeni kişilere fark edilebilen aksanlar verir. Almanca konuşan Elisabeth Klein'a, Doktor'un algılamasına göre, "ağır bir Prusya aksanı" vermiştir. Hollandaca konuşan Vincent Van Gogh Amy'nin onunkine yakın olan aksanı yüzünden Hollandalı olduğunu sandı (ikisi de İngilizcedeki İskoç aksanıyla konuşuyorlardı, bu yüzden de büyük ihtimalle ikisi de Fransızca konuşurken yakın duyuluyordu).

Ayrıca bazı olaylarda TARDIS'in insanların akıllarını, bilinçli olarak, dinledikleri dilleri aslında anlayamamaları gerektiğini sezmemeleri için hafifçe değiştirdiği ileri sürülmüştür. Doktor 15. yy'a yaptıkları bir gezide Sarah ona İtalyancayı nasıl anlayabildiğini sorduğunda, Sarah'nın hipnotize edildiğini anlayabilmişti. Bir başka olayda, Almanya'ya yapılan bir gezide, 1942'de Naziler tarafından Hitler'in onuruna verilen bir partide Brigadier Almancayı nasıl anlayabildiğini sorduğunda Altıncı Doktor bu soruyu sormasının nedeninin büyük ihtimalle içtiği şampanyadan olduğunu söylemişti.

ÇEVRİLMEYEN DİLLEREdit

Devre evrendeki birçok dili çevirebilse de devrenin başarısız olduğu birkaç örnek vardır. Çok eski ya da çevirmek için çok karışık diller. Diğer örneklerde, söylenmek istenen düşünce çok karışıksa çeviri yarım ya da hatalı olur. Örnek olarak Doktor'un TARDIS'in Ay'daki bir kratere 1878'deki kendi geleceğinde varacak olması ama 21. yy'ın erken zamanlarında varmasının sonucunda bu olayı tanımlama için "Burada daha önce de olacaktık." demesi.

  • Gallifrey dili TARDIS tarafından çevrilmedi. Büyük ihtimalle Zaman Lordları kendi dillerinin çevrilmesine ihtiyaç duymadı.
  • Devre aynı zamanda Savaş Lordları tarafından kontrol edilen bir gezegende, Savaş Lordlarının dilini çevirmesine rağmen Almanca ve Fransızcayı çeviremedi.
  • Foamasi dili çevrilmedi. Bu belli ki dilin karmaşıklığı yüzündendi. Dil beynin görsel bölgesini uyarıyordu yani Foamasiler dillerini etkin bir biçimde görüyordu.
  • TARDIS Kurkutji dilini çeviremedi yine de Tegan Jovanka dili normal bir şekilde konuşabiliyordu.
  • Golosyan dili çevirmek için çok karmaşıktı.
  • Işığın Müritleri tarafından konuşulan dil bir önceki evrenden olduğu için, çevirmek için çok eskiydi.
  • Judoon dili TARDIS tarafından çevrilmedi. (İki evren dışı açıklama yapıldı; Doctor Who: Yazarın Hikayesi'nde gösterilen The Stolen Earth bölümünün orijinal senaryosunda bunun nedeni Judoonlar'ın "kalın kafalı" olması olarak gösteriliyordu. Steven Moffat ise bunun bir dil değil bir kod olduğunu, "askeri sözlü steno" olduğunu iddia etti.)
  • Hervoken dili tamamen çevrilemese de, özü anlaşılıyordu.
  • Vincent Van Gogh'u ziyarette, Doktor'un TARDIS'inin üstüne yapıştırılmış posterler Fransızca kaldı.
  • Sittuun dili çeviri için çok karmaşıktı.

KULLANICININ DEVREYLE OLAN ETKİLEŞİMİEdit

YARDIMCILAREdit

Doktor ve Donna Pompei'ye vardıklarında, Donna asıl dilleri Latince olan yerel halkla Latince konuşursa ne olacağını merak etti. En azından asıl dili Latince olan bir yerli onun konuşmasını Latince olarak duymadı ve onun Kelt olduğunu sandı. Aslında tam olarak ne olduğu açık değildir. TARDIS Latinceyi tekrar İngilizceye çevirmiş olabilir ve dinleyici de bunun Keltçe olduğunu düşünmüş olabilir. Ya da sözcük çevrilmemiş olabilir ama Donna'nın aksanı dinleyene yabancı gelmiş olabilir. Doktor'un çoğu yardımcısı İngilizce konuşan insanlardı, Doktor'un kendisi de "İngilizcenin ustası"dır, dilin bir hayranıdır. Ancak birkaç sefer İngilizce konuşmayan insanlarla da yolculuk etti. Yerel bir Alman olan Elizabeth Klein, çeviri devresine sadece Doktor'la iletişim kurmak için ihtiyaç duyuyordu. Devre belli ki onu kullanan yolcuların etkisi altında kalabiliyor. Doctor, Fitz ve Anji "aydanaları"yla (genetik bozuklukla doğan insanlarla) karşılaştıkları bir gezegene indiklerinde Fitz çocukluğunda bu terimi biraz yavaş ya da ucube olan insanlar için kullandığını hatırladı ve TARDIS çevirmeninin bu insanları tanımlamak için onun bildiği ve Doktor'la Anji'den daha çok vakit geçirdiği için onun kafasına daha uygun bir sözcük seçmesine neden oldu. Anji'nin çeviri devresiyle özellikle nadir bir ilişkisi vardı. Doktor'la yolculuk ederken gerçekten yeni bir dil öğrendi. İspanya İç Savaşı'nın ortasında Barselona'da yakalanınca daha önceden bulunan akıcı Fransızcasını hemen Katalan'a uydurdu. Sözde TARDIS'le hala bağlıyken yeni bir dili nasıl öğrendiği bilinmiyor. Hatta Doktor'la arkadaşlığı başladığında iki dil bilen biri olduğundan çeviri devrelerinin onun beyninde nasıl çalıştığı da bilinmiyor.

DOKTOREdit

Doktor'un kendisinin çevirmeni ne kadar kullandığı bilinmiyor. Bir keresinde Doktor 9 milyar dil konuşabildiğini iddia etmişti ama bu TARDIS'le birlikte olan sayı olabilir. En azından TARDIS hala Dünya'da olmasına rağmen San Helios gezegenindeki Trivotorelarla konuşabilmişti. Öte yandan Doktor'un ses yerine koku kullanan Vrill dilini TARDIS olmadan anlayamadığı biliniyor. Çeviri devrelerinin Doktor'un engin çeviri bilgilerinden yararlandığını söylemek mümkün. Bu teori, Doktor güçsüzken devrelerin çalışmaması ya da Doktor'un duvarda yazan yazıyı bilmemesi durumlarıyla desteklenmiştir. Ayrıca Doktor'un İngilizce olmayan sözcükleri İngilizce konuşmalarının arasına kattığı zamanlar vardı. Örnek olarak "cogito ergo sum" (Latince "düşünüyorum o halde varım"), "nul points" (Fransızca "sıfır puan"), "molto bene" (İtalyanca "çok iyi") ve "allons-y!" (Fransızca "hadi gidelim"). Devreler bu ifadeleri çevirmedi. İfadeler, muhtemelen ödünç olsa bile, bazen dinleyicilerin en azından biri, İngilizce konuşmayan biri olduğunda bile çevrilmedi.