FANDOM


Öteki, Rassilon ve Omega'nın yanında Zaman Lordu toplumunun kurucularından biridir. Öteki'nin doğumu ve kökeni diğer Zaman Lordları tarafından bilinmiyor.

Biyografi

Hayatı

Öteki, Pythia mezhebi dağıldıktan sonra Gallifrey 'deki Karanlık Zamanlarda etkili oldu. O ve Omega'nın Eli'nin arasında bir bağ vardı.

Öteki'nin Gallifrey tarihi hakkında detaylı bilgisi vardı ve bunun birazını Rassilon'a aktardı. Omega Qqaba yıldızını Gallifrey'e güç kazandırmak için yok etmeden önceki haftalarda Rassilon'la tanıştırıldı.

Bir iddiaya göre Qqaba görevinden önce Öteki Omega'nın karısıyla konuşmuş ve ona Kırık'ın bir sahtekarlık olduğunu ima etmişti. Sonradan Omega kaybolduğunda Öteki Qqaba'daydı.

"Bu alternatif bir zaman çizgisinde olmuş olabilir."

Rassilon'un hükümdarlığı despotluk aşamasına ulaştığında ve Gallifrey'in sınırları kapatıldığında, Öteki rejenerasyonunu beklemek için kendini Tezgahlara savurarak gezegenden kaçmaya çalıştı.

Doktor'a Etkisi

Bu konuda birçok farklı rivayet vardır. Bazıları 10 milyon yıl sonra bir Zaman Lordu olarak Lungbarrow Evi 'ne tekrar Tezgahlandığını, onun da Birinci Doktor olarak tanınmaya başlandığını ima ediyor. Doktor'un farkında olmasa da önceki hayatına ait hatıraları vardı. Bu Beşinci Doktor Sabır'la tanıştığında gösterildi. Lady Peinforte Doktor'u gerçek kimliğini ortaya çıkarmakla tehdit ettiği zaman Yedinci Doktor'un bir kez daha eski hatıralarını hatırladığı görüldü.

Bir zamanlar Sabır, Dördüncü Doktor'un Karn'da Morbius'la girdiği akılbükme yarışmasında görünen yüzlerden birine benzeyen bir Doktor'la evliydi.

Gözcü evlerini talan edip gelinlerinin hamileliğine son verilmesini istedi. Birinci Doktor'a benzeyen bir adam geldi ve Sabır'ı ve o sırada doğmuş olan torununu güvenli bir yere götürmeye çalıştı.

Gallifrey'e Etkisi

Diğer rivayetler, Tezgahlardaki biodatasının sadece bir rejenerasyona değil asiliğe ve rahatsızlığa daha yatkın olduğunu ileri sürer, bu da Deca'nın Zaman Lordu ırkını tanımlar.

Bilginler daha sonra bu üç belgeye ROO metinleri dediler.

Küçük bir Gallifrey festivali olan Diğermevsimi her yıl onun onuruna kutlanır. Aynı zamanda Doktor'un isim günüyle aynı zamandır.