FANDOM


Ahenk Gözü (ayrıca Rassilon’un Yıldızı olarak da bilinir.) Zaman Lordları tarafından güç kaynağı olarak kullanıldı.

EFSANE

"Rassilon Antik Zaman Kitabı"na göre Ahenk Gözü büyük bir filo tarafından siyah boşlukta bulundu ve halkın sevinçle karşıladığı Gallifrey’e götürüldü.(DW: The Deadly Assassin) Geçit, bütünüyle bir kara deliğe sevk etmeyebilir ama teklilik içinde yer alır.

Efsanelere göre Ahenk Gözü bütün Zaman Lordlarını nereye giderlerse gitsinler takip eder ve izler.(EDA: The Adventuress of Henrietta Street)

PANAPTICON’UN İÇİNDE

Dördüncü Doktor’un zamanında, Ahenk Gözü Panapticon’un altında sessizce saklanıyordu. Zaman Lordları zamanla onun nerede bulunduğunu unuttu, hatta bazıları onun bir mit olduğunu ya da artık varolmadığını düşündü. (DW: The Deadly Assassin)

RASSILON’UN KANADI VE ASASI

Antik eserler törensel bir biçimde Lord Başkanlarına devrediliyordu ve bu Göz ile olan ilişkiyi daha pratik bir hale getiriyordu.(DW: Deadly Assassin)

Rassilon’un Asası Panapticon’un zemininde siyah altıgen bir kapağı bir anahtarmış gibi açar ve böylece Ahenk Gözü yeraltından yukarı doğru yükselirdi. (DW: The Deadly Assassin)

Rassilon Kanadı, ayrıca Başkan’a verilen ve takan kişinin sözgelimi bir kara delik tehdidi durumunda koruyucu rütbesinde olmasını sağlayan bir nesneydi.Rassilon kanadı ve asasının gerçek doğası Gallifrey’in çoğunluğu için bilinmeyen olarak kaldı. (DW: The Deadly Assassin)

Sontaran Istilası

Sontaranlar Gallifrey’i işgal ettiğinde liderleri Stor, Gözü işgal etmeyi diliyordu. Vardanları ön cephelerde tutarak harekatlarını gizliyorlardı.Dördüncü Doktor’un Vardanları altetmesinden sonra Sontaranlar harekete geçti. Doktor’un onları yendiği sırada halen Göz’ü ele geçirebileceklerini sanıyorlardı. (DW: The Invasion of Time)

Gözü Açmaya Çalışmak

Dördüncü Doktor ‘’Eski Zaman Kitabı’’ndan esrarengiz bölümleri yorumlayarak ‘Ahenk Gözü’ nün Rassilon mühendisliğinde sembolik olarak Gallifrey’in dengeli ve kütlesel bir karadeliğini tarif ettiğini keşfetti. Usta’da Doktorla farklı yollardan düşünerek de olsa aynı sonucu elde etmişti. Master ayrıca Göz açıldığında Göz’ün etrafa yaydığı aşırı güce bağışıklık kazanabileceği sonucunu elde etti. (ancak Usta bunu kullanmaya çalıştığı sırada Zaman zarar gördüğü için bu olmadı.) Göz eğer açılsaydı,bu durumda karadelik normal işlevi olduğu üzer tüm Gallifrey’i ve Ustayı yokederdi, gerçi Usta bu durumun kendisine yeni bir rejenerasyon döngü sağlayacağını sanıyor ve bunu umuyordu. (DW: The Deadly Assassin)

Bunların yanı sıra Omega, karadeliği Gallifreylilerin zamanda yolculuk yapmasını sağlayan bir enerji olarak kullanıyordu.

Doktorun TARDISini İçinde

736px-Eyeofharmony
Ahenk Gözü’nün bir diğer yönü de Doktor’ un yedi ve sekizinci rejenerasyonlarından sonraki zamanları boyunca Doktor’un TARDIS’ inin içinde varolmasıydı. Ahenk Gözü Gallifrey’dekiyle aynı yolla olmasa da sonraları TARDIS’in birincil güç kaynağı oldu.
Göz,bir insanın gözüyle de olsa fiziksel bağlantılara cevap verdi. Bu da bize TARDIS’in Gözü’nün çok uzun süre açık kalması durumunda uzay-zamanda bozulmalara yol açabileceğini gösterdi.
Kısmen açıldığında Göz,geçmişten görüntüler de gösterdi.Belirli bir yapıda olan insan gözünün de Göz’ü açma yetkisi olabiliyordu. (DW: Doctor Who, EDA: The Eight Doctors)

Belli bir noktadan sonra inşa edilen tüm TARDISler; Doktor’un kullandığı Tip 40ta dahil olmak üzere, Göz’ün bütün özellikleri ile matematiksel olarak modellenmiş ve çoğaltılmış bir versiyonunu içlerinde barındırıyorlardı. (PDA: Quantum Archangel)

Öteyandan Doktor TARDIS’e artonların güç kaynağı olmasının daha iyi olacağını savunuyordu.

Dalek Ahenk Gözü

Dalek İmparatorluğu, ilerlemeleri sırasında,Gallifreyli zaman lordlarının harmonic enerji kullanımına dayalı kendi Ahenk Gözü’nü geliştirdi. Kar-Charrat kullanılan temporal bariyer teknolojisinin kullanımı ile çeşitli ayarlamalar yapılmıştır. (BFA: The Time of the Daleks)

Sahne arkası

  • Ahenk Gözü’nün nasıl bir defada birden çok yerde varolabilmesinin bir açıklaması yok.Bir popüler –hayran düzeyinde- ifadeye göre her TARDIS’in Ahenk Göz’ü ile bir bağlantısı olması bu durumu açıklar.(muhtemelen Doktorların Gallifrey enerjisiyle kurduğu bağın benzer şekli)