FANDOM


Demat circuit Day of the Daleks

The Üçüncü Doktor TARDIS'in de-cisimleştirici devresini tutuyor.

De-cisimleştirici devre Tip 40 TARDIS'in en temel ve önemli parçasıdır. Normal uzayda de-cisimlenip Zaman Girdabına girmeye ve daha sonra tekrar geri gelmeye yarar. (DW: Terror of the Autons)


Demat circuit Terror of the Autons

The Üçüncü Doktor Ustanın TARDIS'inin de-cisimleştirici devresini tutuyor.

Dünyadaki sürgünü süresince, Zaman Lordları "de-cisimleştirici kodları" Doktorun zihninden sildiler ve TARDISteki devreyi işe yaramaz hale getirdiler. Ustanın TARDIS'inin de-cisimleştirici devresine imreniyordu. (DW: Terror of the Autons)

Zaman Lordları, Asi Zaman Lordu Omega nın yenilgisinden sonra sürgünü iptal ettiler ve bu bilgiyi tekrar Doktorun zihnine yerleştirdiler. (DW: The Three Doctors)

Dalek zamanda yolculuk cihazı mini de-cisimleştirici devre içeriyordu. (DW: Day of the Daleks)