FANDOM


Dua yaprakları, Gama Ormanları halkı tarafından işlenen, kumaştaki sembollerdi. Bu yapraklar, çocuklarının ailelerine her zaman geri döneceğine olan inanışlarının bir ifadesi olarak, birinin çocuklarının adlarının Gama Ormanları halkının yerel dilindeki karşılığıyla süslenirdi. Lorna Bucket; Amy Pond ve kızı Melody için bir tane yaptı. (TV: A Good Man Goes to War)
River Song Prayer Leaf

River Song için yapılan dua yaprağı. (TV: A Good Man Goes to War)