FANDOM


Geçici dengeleyici uzay-zaman makinesi kullanırken zorunlu bir alettir. Geçici dengeleyici Zaman Lordları, Dalekler ve Korven tarafından kullanılmıştır.

TARİHİ

Korven, geçici dengeleyicileri, Dünya'ya 2050'den önce düşen gemilerindeki Uzay-Zaman Bozucularında kullanmıştı. Departman onların teknolojilerini Kanada'daki düştükleri alandan kurtardı. Uzay-Zaman Bozucuları Profesör Allistair Gryffen'in araştırması için Londra'daki Gryffen Malikanesine götürüldü. Fakat dengeleyicileri gemide unuttular. Kaza alanındaki faaliyetten sonra Uzay-Zaman Bozucularında karışıklık oluştu, Gryffen yanına Thorne'u alarak Uzay-Zaman Bozucularını almaya gitti. Korven saldırısına rağmen Gryffen onu malikaneye götürdü. Gryffen Korven'leri salacağı için onu kullanmayı reddetti. Fakat Uzay-Zaman Bozucusunun içindeki garip bir olgu Dünya'yı tehdit edince Gryffen onu kullanmak zorunda kaldı. Lomax liderliğindeki Korven öncüleri geldiler. Gryffen Milenyum Kubbesi'ne gelmeyi başardı ve Uzay-Zaman Bozucusunu yok etti.