FANDOM


"Sessizlik" dini bir tarikattır. “Sessizlik sorunun sorulmuş olduğu yerde çökecektir” onların temel inançlarıdır. “Soru” evrendeki en eski ve ilk sorudur. Henüz bilinmemektedir. Temel inancın ötesinde, onlar için önemli olan onlara temel ilkelerine müdahele edildiğini hissettiren Doktor’u öldürmektir.


TARİHİ

26 Haziran 2010’da Doktor’un TARDIS’ini patlamaya zorlayan “Sessizlik” gizemli bir varlıktı. Zamanda oluşturduğu çatlaklar evrenin içindeki her şeyi ve nihayetinde de evrenin kendisini yok edecekti. Aslında evrenin yok edilişinin “Sessizlik” in planının bir parçası olduğu bilinmeseydi, Doktor’u öldürmenin bir yolu olarak sayılabilirdi. Buna rağmen Doktor’un TARDIS’inin patlaması görünür veya adlandırılabilir bir şey değildi. Tardis patlamadan önce konuşan birinin sesi duyuldu. Bu ses “Sessizlik çökecek” diyordu.(DW: The Pandorica Opens / The Big Bang)

Sessizlik ayrıca Satürnlülerin gezegenlerinin yok oluşunda dolaylı olarak rol oynamıştı. 1580’de Venedik’te, Rosanna Calvierri bu çatlaklar sayesinde Satürnlülerin sadece “Sessizlik’i ve her şeyin sonunu” gördüğünü söyledi. Bu yüzden kendi evlerinden 1580 Dünya’sına kaçmak zorunda kaldılar. Ve bu sayede solucan deliği benzeri farklı bir çatlak hareket etti. (DW: The Vampires of Venice)

Sessizlik görünürde Madam Kovarian’ın yakın müttefikiydi. Keza “Şeytanların kaçıştığı” savaşın ve genç River Song’un kaçırılması ve beyninin yıkanmasının arkasında Başsız Keşişler vardı. Sonra River Song, 11. Doktor’u öldürmek için birkaç girişimde bulundu.Eninde sonunda, o, Doktor’u zehirlemede başarılı oldu. Onu kesinlikle öldürmüştü fakat sonra tüm rejenerasyon enerjisini onu kurtarmak için kullandı. (DW: Let's Kill Hitler)

REFERANSLAR

Mahkum Sıfır tekrar yakalandığında, mahkum, 11. Doktor’a “Sessizlik çökecek” demişti. (DW: Eleventh Hour)

Rosanna yenilgisinden sonra, Doktor gitmek için hazırlanırken, gizemli Sessizlik Venedik’e düştü. Tüm insanlar daha önce yoğun olan Venedik Pazarında kaybolmuştur. (DW: The Vampires of Venice)

Amy Pond’un düğününe katıldıktan sonra, bir telefon konuşmasıyla dikkati dağılmadan önce TARDIS’in patlamasını tartıştı ve Sessizlik’in hala dışarıda bir yerde olduğundan bahsetti.(DW: Big Bang)

Abigail’in şarkısından birkaç satır Sessizlik’e atıfta bulunuyordu.

“Yalnızken, Sessizlik senin tüm bildiğindir.”

Bu belirsiz sayılır ki uzaylı türlerine ve keşişlere bir gönderme olabilir ya da bir kelimenin sıradan bir kullanımı da olabilirdi. (DW: A Christmas Carol)