FANDOM


Skaro Tarikatı,İmparatorluğun düşmanların stratejilerini anlayabilmek için yarattıkları,ama sonradan kontrol edemedikleri 4 Dalek'ten oluşan bir tarikattır.

Skaro Tarikatı'nın özellikleri;

-Kendilerine isim vermeleri.

-Düşman Gibi Düşünmeleri (Daleks In Manhattan bölümünde Dalek Sec'in Daleklerin "Dalekler üstündür,insanlar güçsüz" ilkesine karşın melez olması.)

-Düşmanla Aynı Fikirde Olsa Bile Düşmanı Yoketmeye Meilli Olmaları

-Başka tür Dalekler'in cesaret edemeyecekleri planlar yapmaları.(Daleks in Manhattan,Evulation of Daleks)


Skaro Tarikatı'nın üyelerinin isimleri

-Lider Dalek Sec

-Kendi Dalekenium'unu Bağışlayan Dalek Thay (Daleks in Manhattan'da Dalek Sec "Hepiniz kendinizden birşeyler feda ettiniz,ben de kendimi feda ediyorum" derken Dalekeniumsuz Bedeni görülür.)

-En Yüksek Ses Derecesi'ne Sahip Dalek Jast 

-Davros'u Hayata Döndüren ve Dalek Sec'i Deviren Dalek Caan (Evulation of Daleks bölümünde Dalek Sec'e "otoriteni kaybettin" demiştir,ve sonradan da Davros'a ihanet ederek tüm Dalekler'in yokolmasını sağlamıştır.Fakat Dalekler geri dönmüşlerdir.)