FANDOM


Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi, yada TAYEDES, Doktor’un TARDIS’inin savunma mekanizmalarından biriydi. TARDIS’in dış kabuğu saldırıya uğradığında, sistem TARDIS’i bulunduğu alanda maddesel olarak yok edip tehlike veya saldırgan uzaklaştıktan sonra biraz daha uzak ve güvenli bir yere taşırdı. (TV: The Krotons) Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi elle ayarlanmak zorundaydı ve Doktor genellikle bunu yapmayı unuturdu. (PROSE: The Krotons)

Beşinci Doktor Dünya’da mahsur kalıp kendisiyle yüzleşmekten kaçmaya çalışırken TARDIS’i hareket ettirmek için Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi kullanmıştır.. (AUDIO: The Mutant Phase)

Beşinci Doktor Dalekleri yenmek için yaptığı planın bir parçası olarak, Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi’ni harekete geçirmek için General Tillington’dan TARDIS’e lazerle ateş etmesini istemişti. (AUDIO: Renaissance of the Daleks)

Rani Doktor’un TARDIS’ini çekici ışının içine hapsetmeyi başarmıştı çünkü Altıncı Doktor Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi’ni aktif hale getirmeyi ihmal etmişti. (PROSE: Time and the Rani)

Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi, iki Zygon TARDIS’i çalmaya çalıştığında kendisini aktif hale getirmişti. (PROSE: The Bodysnatchers)

Zaman aşınımı TARDIS’i tehdit ettiğinde sistem yine devreye girmiş ve Charley Pollard’ı 1 Ocak 2008’den 15 Ocak 1942’ye göndermişti. (AUDIO: The Girl Who Never Was)

Özellikle şiddetli bir mecburi iniş sonrasında TARDIS, Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi’ni kullanıp zaman ve uzayda hareket ederek bir kaç gün sonra ortaya çıkmıştı. (PROSE: Dead of Winter)

Finn Dargo, Acil Durum Programı Bir’i çökertip TARDIS’tekileri tutuklamaya çalıştığında, Onuncu Doktor Sistemi devreye sokmaya çalışmıştır. Bu hareket TARDIS’i Dargo’nun gemisinde beklenmedik bir noktaya cisimleştirmiş ve Dargo’nun Intersol ekibine karşı Majenta Pryce’a ufak bir avantaj sağlamıştır. (COMIC: The Crimson Hand)

On Birinci Doktor bazı ayarlarla oynama yaparken Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi’ni zamanında devreye girebilmesi için ayarlamıştı ve TARDIS Doktor ile Clara Oswald’ı 1983 yılında kuzey kutbuna yakın ve batmakta olan bir denizaltına bırakmıştı. Kısa bir süre sonra TARDIS yeniden belirmiştir ancak kuzey kutbu yerine güney kutbuna gitmiştir. (TV: Cold War)

Perde Arkası Edit

Make Your Own Adventure with Doctor Who 'nun kitabı olan Search for the Doctor gore Drax’ın TARDIS’i Tehlike Anında Yer Değiştirme Sistemi’ne sahip olarak gösterilmiştir ve sistem gemi alev aldığında elle devreye sokulmuştur. Kendi Maceranı Yarat serisi birden çok sonuca sahip olabildiği ve “doğru” sonucu belirleme mekanizmasına sahip olmadığı için, bu wiki romanı geçerli bir kaynak olarak değerlendirmemiştir.