FANDOM


Telepatik devreler, Zaman Lordları ve diğer uzaylı ırklarıyla iletişime geçilmesini sağlayan TARDIS parçasıdır. Ek olarak, bu TARDIS sisteminin yolcularının kendi dillerinden farklı dilleri anlamalarını sağlayan unsurudur.

TARDIS'in pilotu bu sistemin bütünleyici bir parçası gibi görünmektedir, eğer Zaman Lord'u bilinçsiz ya da ciddi bir biçimde yaralıysa, çeviri etkisi doğru çalışmayabilir.

Doktor'un yardımcıları kendi dillerini duyar ve konuşurlarken ve çeviri etkisini algılamazken, Doktor'un kendisi çevirinin ve konuşulan yerel dilin farkındadır.

Çeviri etkisinden yararlanan biri, etkiyi geçersiz kılmaya kalkar ve kasıtlı olarak yerel dili konuşursa, bu yerli insanlara yanlış ve karmaşık gelecektir. Ayrıca öyle görünüyor ki, dinleyen kişi (en azından Dünya'nın geçmişinde, şimdiki zamanında ve geleceğinde) konuşanın o zaman dilimi içindeki yerli kültürüne yakın bir dil duymaktadır. Aynı zamanda dinleyici basitçe konuşanın kendi dilini duyuyor ama anlayamıyor olabilir.

Çeviri devreleri konuşmanın yanı sıra yazıyı da çevirir. Zaman Lordlarının kendilerinin bilmedikleri dillerde çalışmazlar. Çeviri devreleri çevredeki bütün yazıları sadece belli bir mesaj vermek için çevirebilir, TARDIS'in Shan Shen gezegenindeki bütün yazıları "Bad Wolf" yazısına çevirdiği gibi.

Telepatik devreler diğer insanlara telepatik yolla mesaj göndermek için kullanılabilir. Üçüncü Doktor bir kere bu özelliği Zaman Lordlarına Usta'nın Daleklerle kurduğu birlik hakkında mesaj göndermek için kullanmıştı. İki tarafta Dünya ve Draconia arasında bir savaş başlatmaya çalışıyordu. Ayrıca Idris bu özelliği Rory'ye arşivlenmiş bir kontrol odasının yolunu göstermek, kalkanları indirmesini sağlamak ve Hurda TARDIS'in Doktor'un TARDIS'ine girmesini sağlamak için kullanmıştı.

Telepatik devreler aynı zamanda akılları başka yollarla değiştirmek için kullanılabilir. Yedinci Doktor TARDIS'inin telepatik devrelerini bazı işe yaramaz hatıralarını silmek için kullanmış, yanlışlıkla Ace'in bütün hatıralarını da silmişti. Daha sonra Doktor devreleri üçüncü rejenerasyonunun kişiliğini öne çıkarmak için kullandı. Bir kobalt bombasını durdurmasıgerekiyordu ve o andaki kendisinin teknik bilgisinin böyle hassas bir makine için yeterli olduğundan emin değildi. Hatıralarını ona geri verdiğinde, yanlışlıkla Melanie Bush'un bazı hatıralarını da verdi ve bu onun Cennet Kulelerini hatırlamasına neden oldu. Diğer bir durumda ise Doktor kendini, ona Ace'i öldürmesini söyleyen telepatik bir saldırıdan korumaya çalışırken bütün bilincini TARDIS'in telepatik devrelerine aktardı ve bütün hatıralarını sildi. Bu onun tekrar devrelerle bağlantı kurana ve hatırlarını, devreleri telepatik saldırıya karşı bir bariyer olarak kullanarak, geri getirene kadar amnezik olmasına yol açtı.