FANDOM


Time rotor

Zaman rotoru TARDIS konsolunun merkezi sütununun bir parçasıdır. TARDIS yolculuk yaparken, çark iner ve çıkar, TARDIS iniş yaptığında ise durur. Aynı zamanda TARDIS yolculuk yaparken çıkan ıslığa benzer sesle ilişkilendirilir.

DOKTOR'UN TARDISİEdit

Zaman rotorunın estetik tasarımı TARDIS'in geri kalanıyla birlikte zaman içinde birkaç kere değişti. Zaman rotorunın aşağı motorlara bağlı olduğu ve bu yüzden TARDIS'le birlikte hareket ettiği düşünülür. Bunun belirtisi olarak çark, bir sorun olduğunda durur. Örnek olarak; TARDIS motorları durduğunda, çark da durmuştu. Bu durum sıklıkla, konsola vurularak düzeltilir.

Çark, çeşitli tasarımlarda, tek parça şeklinde bir sütun ya da çok parçalı, yukarıdan ve aşağıdan gelen ve birbirinin içinde hareket eden unsurlar şeklinde tasarlanmıştır. Başta çoğu zaman kısa, transparan, içinde, yolculuk sırasında, inip çıkan, parlayan çeşitli parçalar bulunduran, kırmızı-turuncu renkli bir silindir olarak tasarlanmıştır. Dördüncü Doktor şapkasını genellikle rotorun üstüne koyardı.

8docconsole

Sekizinci Doktor bir ara TARDIS'i yeniden yapılandırdı. Bu tasarımda, Zaman rotoru uzun, transparan, hem konsola hem tavana tutturulmuş bir tüptü. Tüpün içinde ise bir çift parlayan, opak, yolculuk sırasında sırayla inip çıkan, birbirinin içine geçen, mavi-beyaz tüp takımı vardı.

Dokuzuncu ve Onuncu Doktor'un zaman çarkları da tavana tutturulmuştu ve içinde yeşil parlayan tüp takımı bulunduruyordu. Sonradan o kontrol odası imha edilip yenisi TARDIS tarafından oluşturulduğunda, Onbirinci Doktor'un Zaman rotoru'nda transparan, üflenmiş cama benzeyen, ampul şekilli parçalar vardı.

TARDIS'in ikincil kontrol odasındaki konsolda görünür bir Zaman rotoru eksikliği vardı. İkincil konsolda onun yerine bir traş aynası bulunmaktaydı.

DİĞER TARDISLEREdit

Usta'nın TARDIS'inin konsolu ve zaman rotoru Doktor'unkine benzerdir. Rani'nin TARDIS'indeki zaman rotoru birkaç sade, dönen, metalik halkalardan oluşuyordu.

Onbirinci Doktor ve Idris tarafından inşa edilen Hurda TARDIS, ölü bir TARDIS'ten kurtarılan konsola takılan yine kurtarılmış kısa bir zaman rotoru içeriyordu.